Nyheter > Nytt fra forbundsstyret: Tariff, uravstemning og landsmøte

I BRÜSSEL: Forbundsstyret var samlet i Brüssel for sitt siste møte før FLT’s landsmøte i 2022. Foto: Frode Ersfjord

Høsten 2022 har FLT’s ledelse vært ute på informasjonsturné hos medlemmene sammen med Industri Energi (IE). Hensikten har vært å diskutere samt informere om muligheten for et nytt forbund. Det er FLT’s landsmøte i november som vil bestemme veien videre. I sitt siste forbundsstyremøte for landsmøteperioden 2017-2022, valgte styret å reise sammen med IE på besøk til Brüssel for å lære mer om industripolitikk, europeisk arbeidsliv og LO’s innflytelse. Sistnevnte har i likhet med IE eget kontor i Brüssel, hvor aktuell fagpolitikk og progresjon overvåkes. FLT vil sammen med IE avholde møter med blant andre Hydro, Yara, Equinor og Statkraft.

Tariffoppgjøret 2022

Forhandlingsutvalget informerte Forbundsstyret om meklingsresultatet fra Overenskomst for Tekniske funksjonærer. Resultatet har nå gått ut til uravstemning for aktuelle medlemmer. Forbundsstyret ga også forhandlingsfullmakt og valgte utvalget som nå skal forhandle med NHO om Overenskomst for Arbeidsledere. Kravene vil bygge på resultatet fra Tekniske funksjonærer. Forhandlingsutvalg for Arbeidsledere: Ulf Madsen, forhandlingsleder Aud Marit Sollid, 1. nestleder Bjørn Søby Nilsen, avdeling 005 Drammen Alf Johan Antonsen, avdeling 101 Vestre Sunnmøre Anita Langerød, avdeling 19 i Telemark

Samferdselspolitisk uttalelse

– Utbyggingen av det norske veinettet har ikke i stor nok grad sikret en effektiv og trygg veitransport, mener FLT’s forbundsstyre. I en uttalelse som foreslås for landsmøtet i november, påpeker forbundsstyret blant annet at vedlikeholdsetterslepet på norske veier er på om lag 100 milliarder norske kroner. Dette er fordelt på om lag 70 milliarder kroner på fylkesvei og 30 milliarder kroner på riksvei.