Nyheter > Nytt fra forbundsstyret: Arendalsuka og samarbeidet med IE

SAMLET I GRIMSTAD: Forbundsstyret var samlet i Grimstad i forbindelse med Arendalsuka 2022. Foto: Kai Hovden/LO Media

Samarbeidet med Industri Energi

– Vi inviterte IE på besøk til forbundsstyret for å fortelle litt mer om seg selv. Det er ingen hemmelighet at vi har søkt tettere samarbeid i 2022, dels grunnet å ivareta våre organisasjonsområder internt i LO – men også for å se på utviklingen til FLT i fremtiden, forteller forbundsleder Ulf Madsen. Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, orienterte derfor om forbundets organisasjonsområder og forhandlinger med FLT om et dypere samarbeid. Han svarte også på spørsmål fra forbundsstyret. – Jeg ønsker at vi lager et nytt forbund i lag. At vi ikke kiver oss i mellom om de samme medlemmene. – Det er bedre om vi kan fremstå som et forbund med tilpassede avtaler som dekker hele virksomhetene enn f. eks. mange forbund med hver sine avtaler innenfor nye virksomheter. Herunder f. eks. batteriproduksjon i fremtiden, sa Alfheim. Skulle forbundene bli slått sammen vil de til sammen telle 78 000 medlemmer og bli et av de største forbundene i LO.

TALTE TIL FORBUNDSSTYRET: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim. Foto: Frode Ersfjord

– De avtalene (overenskomstene red. anm.) som FLT har i dag må sikres, påpekte Alfheim. Veien fremover vil innebære grundige sonderinger for begge partene, som begge har forpliktet seg til å vurdere om og hvordan en fremtidig sammenslåing kan bli. – Mye av den nye industrien i Norge vil for FLT/IE være en perfekt match. De uorganiserte kan ende som vinnerne om vi ikke samarbeider. – Jeg tror også FLT’s medlemmer vil ta den store gevinsten av dette. Sammen har vi et betydelig potensial for vekst, avslutter Alfheim.

Arendalsuka er i gang

Møtet var i Grimstad, grunnet tilstedeværelse på FLT’s arrangement Er det på tide med en fagskolereform? under Arendalsuka. Blant deltakerne er Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell som møter Frp’s Simen Velle til debatt. Følg gjerne møtet direkte eller se det i opptak på lenken over.

Innstillinger til Landsmøtet

Forbundsstyret har vedtatt innstilling til komiteer for årets Landsmøte er. Det er selve Landsmøtet som velger under konstitueringen av møtet, som avholdes den 19.-22. november. Pkt. 2C: Innstilling på valg av dirigenter • Dag Eide, avdeling 009 Arendal • Bente Klausen Seljebakken, avdeling 092 Sarpsborg • Sigbjørn Holm, avdeling 101 Vestre Sunnmøre Pkt. 2C: Innstilling på valg av sekretærer • Jens Olav Hagebakken, avdeling 018 Tønsberg &FB • Kenneth Hynne, avdeling 108 Trøndelag Nord • Linda Janshaug, avdeling 029 Kongsberg Pkt. 2D: Innstilling på redaksjonskomite for vedtekter, innkomne forslag ikke vedtekts forslag og Veikart • Arnstein Aasestrand (Komiteleder) • Terje Sagstad, avdeling, 028 Raufoss & FB • Evelyn Mensi, avdeling 015 Innlandet • Børge Solem, avdeling 109 Haram • Berit Haugsland, avdeling 022 i Rogaland • Lene Sivertsen, avdeling 012 Mo i Rana • Bjørn Søby Nielsen, avdeling 005 Dammen Pkt. 2E: Innstilling på redaksjonskomite for prinsipprogram og faglig/politiske saker • Aud Marit Sollid (komiteleder) • Benedicte Gjellestad, avdeling 014 i Hordaland • Rune Heggem, avdeling 017 Trondheim& FB • Alf Edvard Masternes, Avdeling 073 & FB • Henning Skau, avdeling 029 Kongsberg • Marianne Kofoed, avdeling 04 Oslo & Akershus • Dan Eivind Johansen, avdeling 058 Tromsø Pkt. 2F: Innstilling på Tellekomite: • Truls Instanes Riise, avdeling 094 Honningsvåg & FB • Marit Caspersen, avdeling 004 Oslo & Akershus • Tom Werner Finnerud, avdeling 010 Ringerike • Sofie Redford, avdeling 022 i Rogaland • Bodil Krokan, avdeling 017 Trondheim Pkt. 2G: Innstilling på protokollkomite • Åge Grasdal, avdeling 014 i Hordaland (Komiteleder) • Inger Lise Ask, avdeling 005 Drammen • Daniel Sværk, avdeling 004 Oslo & Akershus • Edith Bjerkan, avdeling 040 Kristiansund