Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret

FLTs politiske ledelse. Foto: Frode Ersfjord

Prosjekt 9.18 for en sterkere organisasjon

Organisasjonsprosjektet 9.18 har ført til at FLT skal ansette fem nye regionsrådgivere. Stillingsbeskrivelsen til disse gjøres nå klar. Foruten generell organisasjonsbygging har prosjektet som mål å sentralisere skoleringsvirksomheten.

Etiske retningslinjer

Forbundsstyret vedtok at FLT skal etablere «felles, konkrete etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte». Administrasjonen har i dag etiske retningslinjer innarbeidet. De nye etiske retningslinjene vil gjelde for både tillitsvalgte og administrasjonen. En arbeidsgruppe som skal ta utgangspunkt i UN Global Compacts prinsipper ble nedsatt. Gruppen skal levere sitt arbeid for forbundsstyret i oktober 2018.

Oppnevnelse av kandidater til LOs Regionråd og konferanser

LOs tidligere fylkeskonferanser har fra i år blitt lagt ned. Disse er erstattet med Regionråd og regionkonferanser. Regiongrensene vil følge fylkesgrensene. Unntaket fra denne endringen er Oslo. FLT har oppnevnt kandidater til for disse i 2018.

App-evaluering

Landsmøtet vedtok i 2017 at FLT skal evaluere utviklingen av sin mobiltelefon-app. Et mandat for arbeidet har blitt vedtatt av Forbundsstyret og innhenting av relevant informasjon har startet.

Nytt ansikt til hjemmesiden

FLTs nettside flt.no revideres og vil få en ansiktsløftning i 2018. Bedre grafisk utforming er på agendaen.