Nyheter > Nytt fra forbundsstyret  
 
Forbundsstyret

Foto: Marit Gabler

Hovedtema for forbundsstyret på dette møtet var FLTs landsmøte som avholdes den 4. – 7. november 2017. Blant annet ble dagsorden, innkomne forslag til vedtekter og prinsipprogram og andre forslag behandlet før de skal drøftes i landsråd, og sendes ut til avdelingene som deretter skal velge delegater til landsmøtet. Forbundsstyret skal fortsette behandlingen av innkomne forslag i nytt møte 1. juni.

Årsberetning for FLT 2016

Avdelingsleder Rebecca Heggbrenna Florholmen la fram årsberetning og regnskap for forbund og konsern som viser et positivt årsresultat. Til tross for et vanskelig arbeidsmarked de siste to årene er endringen i medlemstallet relativt liten og forbundet har fortsatt en svært god finansiell stilling. Revisor fra Ernst & Yong informerte om revisjonsarbeidet og risikovurdering for FLT. Det er gode rutiner i økonomiavdelingen for oppfølging  av kontingent, kostnadskontroll og regnskapsrutiner. Revisor gav forbundet en «ren revisjonsberetning» og regnskapet ble godkjent.

Hovedavtale mellom LO/FLT/HK og NHO skal revideres i 2017

Ulf Madsen, 1. nestleder i FLT, gjennomgikk innkomne forslag fra avdelingene.

Nyvalgt styre i forbundets utdanningsselskap Addisco AS

Addisco AS som er et aksjeselskap er regulert av lov om aksjeselskap med egen generalforsamling og valgt styre. Forbundsleder og styreleder i Addisco, Jonny Simmenes orienterte om nyvalgt styre i utdanningsselskapet Addisco. I tillegg til Simmenes er Bjørn Nedreaas og Ragnhild Aufles valgt som styremedlemmer i selskapet. Valget ble vedtatt på siste generalforsamling og er innenfor selskapets vedtekter.