Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Foto: Marit Gabler

FLTs regnskap for 1. kvartal (per 31.3.17) ble lagt frem av avdelingsleder for Økonomiavdelingen, Rebecca Heggbrenna Florholmen. Antallet yrkesaktive medlemmer ligger lavere enn budsjett. Dette har sammenheng med utviklingen på arbeidsmarkedet. Den siste tiden registreres det imidlertid at flere medlemmer kommer tilbake til jobb og går tilbake til å betale full medlemskontingent. Ole-Kristian Nielsen holdt en orientering om forbundets plasseringer i Odin forvaltning. Utviklingen har i det siste vært svært positiv. Nedgangen de tidligere årene som følge av blant annet finanskrisen er nå tatt igjen. AFI presenterte FLT og Addisco sin rapport «Partssamarbeidets kompetanseeffekter» – en rapport om forbundets etter og videreutdanningsordning (EVU) og utdanningsselskapet Addisco. Rapporten tar for seg hvordan EVU påvirker «ansettbarhet» hos deltakerne og i bedrifter. Arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere er spurt og intervjuet. Rapporten viser svært positive resultater. Rapporten peker blant annet på at både LO og NHO er positive til FLTs stipendordning og «Addisco-modellen». Det ble orientert om rapporten «Millioner, ikke mennesker» som FLT arbeider med. Rapporten forventes ferdig i mai og handler om konsekvensene ved anbudsutsetting av attføringstjenester. Mellomoppgjøret er godkjent i representantskapet og for FLT gjenstår forhandlinger med AIM og ASVL. Det ble orientert om LOs medlemsdebatt av Magne Svendsen: FLT- medlemmer har vært svært aktive i debatten.