Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

Utdanningsprisen blir fornyet

FLTs Utdanningspris deles ut årlig til studenter med gode studenter med gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi.

Forbundsstyret har vedtatt at prisen fra og med i år skal deles inn i to kategorier:

1) Hovedprosjektoppgave fra studenter ved tekniske fagskoler innen teknikk/teknologi.
Oppgaver innen ledelse, organisasjon eller økonomi kan også vurderes når oppgaven
har en klar teknologisk relasjon. Prisen er på kr. 75.000,-.
2) Bachelor og/eller masteroppgave innen teknikk/teknologi. Oppgaver innen ledelse,
organisasjon eller økonomi kan også vurderes når oppgaven har en klar teknologisk
relasjon. Prisen er på kr. 75.000,-.

Les mer om nominasjoner og prisvinnere her.

Krever økt satsning på veinettet

Forbundsstyret har også vedtatt en høringsuttalelse til Nasjonal transportplan (NTP). Forbundet mener det er for lite satsning på veinettet generelt. I dag regnes persontrafikken som grunnlag for veiutbygging. FLT mener at også behovene til industri- og næringsaktivitet skal få en viktigere rolle under veiplanlegging.

Forbundet har tidligere vært tydelig på at oppsplitting av ansvaret for veinettet må stanses. Evalueringen av dette må derfor komme i gang.

Du kan lese høringen i sin helhet her.

Ekstraordinært landsmøte nærmer seg

Det er tidligere vedtatt å ha ett ekstraordinært landsmøte i forbindelse med sammenslåingsprosessen med forbundet Industri Energi.

Forbundsstyret har nå vedtatt at avdelingene nå vil varsles om valg av representanter til ekstraordinært landsmøte som avholdes 20. og 21. oktober 2023 samt et konstituerende landsmøte for et nytt forbund den 11. desember 2023.

Valgene foretas etter reglene i § 5 og fullmaktene. De må være innsendt til forbundet senest 31. august 2023.

FULL FART: Instruktur med minehund under trening. Foto: Tina Ege

Besøkte minehundskolen

Forbundsstyret la sitt mai-møte til Sarajevo i Bosnia-Hercegovina for å besøke Norsk Folkehjelps minehundskole.

I perioden 2018-2022 har FLT støttet minerydding i Bosnia-Hercegovina, ansatt en minehund og bidratt til at Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere i Sør-Afrika kan gjøre en stor innsats for å endre samfunnet og bedre folks kår.

Gjennom sitt humanitære nedrustningsprogram gjør Norsk Folkehjelp en landsomfattende innsats for å frigi landområder som er utilgjengelige på grunn at miner og rester etter klaseamunisjon.

Minehundskolen i Sarajevo har trent opp 450 hunder fordelt på 7 land. I dag er 41 hunder under trening.

GLEDE PÅ JOBB: Instruktør og minehund tar en velfortjent pause under treningen. Foto: Tina Ege