Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

FEM ÅR SIDEN SIST: Forbundsleder Ulf Madsen under FLT’s landsmøte i 2017. Foto: Frode Ersfjord

Tariffrevisjon, forhandlingsutvalg og landsmøteplanlegging var blant sakene da FLT’s forbundsstyre møttes den 20. april 2022. Se hvem som skal forhandle på vegne av forbundet nederst.

Landsmøtet nærmer seg

Forbundets 18. ordinære landsmøte avholdes den 19. – 22. november 2022 på Oslo Kongressenter. Under forbundsstyrets møte ble utkast til program for landsmøtet gjennomgått. Fristen for innlevering av forslag var 19. mars, og det ble levert inn 164 forslag fra FLT’s avdelinger hvor forbundsstyret skal gi sin innstilling til Landsmøtet. Endelige sakspapirer til møtet vil bli sent ut senest 19. juni. I august vil Forbundsstyret innstille på forslag til landsmøtefunksjonærer og komitémedlemmer. For mer informasjon om årets landsmøte, inkludert opplæringsvideoer, kan du klikke her.

Forhandlingsutvalgene for årets tariffoppgjør er klare

Forhandlingsutvalg for overenskomst for tekniske funksjonærer m/NHO – Tariffoppgjøret 2022. Ulf Madsen, Forhandslingsleder og Forbundsleder Aud Marit Sollid, 1. nestleder Arnstein Aasestrand, 2. nestleder Terje Sagstad, Forbundsstyret Lars Christian Nilsen, Forbundsstyret Torstein Engevik, Konserntillitsvalgt Aker Lene Sivertsen, Sintef Nordlab, avd. 012 Mo i Rana Kent Dahlin, Nexans, avd. 036 Halden Forhandlingsutvalg for overenskomst mellom FLT og ASVL – Tariffoppgjøret 2022. Ulf Madsen, Forhandlingsleder og Forbundsleder Aud Marit Sollid, 1. nestleder Truls Instanes Riise, Forbundsstyret Petter Halvorsen, Jobbklar, avd. 009 Arendal Mona H Monsen, Sandnes Pro-service, avd. 022 Rogaland For overenskomstene under har administrasjonen fått fullmakt til å nedsette forhandlingsutvalg og revidere disse administrativt.
  • Overenskomst for arbeidsledere byggfag med NHO.
  •  Overenskomst for arbeidsledere med NHO Reiseliv.
  • Overenskomst for tekniske funksjonærer med Glass og fasade.
  • Overenskomst for tekniske funksjonærer med Virke.