Nyheter > Nytt fra forbundsstyret
Forbundsstyret møttes denne gangen i Bergen i forbindelse med markeringen av FLT medlemmer som har fullført utdanning gjennom Addisco. Forbundsstyret behandlet blant annet endringer i forbundets kollektive reiseforsikring. Det skal lages en utredning over konsekvenser, og fremme innstilling til landsmøtet i november. Det ble informert om regionskonferansene, som hadde godt oppmøte av avdelingsrepresentanter, hvor organisasjonsprosjektene i perioden ble gjennomgått, samt prosessene frem mot landsmøtet i november. Av andre saker ble fristene i forbindelse med landsmøtet og antall delegater fra de enkelte avdelingene gjennomgått, de tillitsvalgtes lønn ble regulert i henhold til tidligere praksis, revidert budsjett for 2017, informasjon om tariffrevisjonene og medlemsbevegelsen. På møtet ble også forbundsstyrerepresentant Toril Munkvold Aune fra avdeling 17 Trondheim takket for innsatsen. Torill går av som forbundsstyrerepresentant da hun nå går over i pensjonistenes rekker. Torill har denne gangen sittet som representant fra 2009.