Nyheter > Nytt fra forbundsstyret
https://www.facebook.com/186626994701210/videos/231545718015288/ FLTs forbundsstyre avholdt årets andre møte den 25. februar.

EØS på agendaen

Fagsjef Sigrun Aasland fra Tankesmien Agenda innledet om EØS-avtalen, og svarte på spørsmål fra et interessert forbundsstyre. Agenda har produsert et notat som inneholder forslag til konkrete, politiske grep for å utnytte handslingsrommet i handelsavtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Investeringer og programinnspill

Forbundsstyret vedtok også en ny investeringsstrategi for forbundet, etter samarbeid med Sparebank1 Kapitalforvaltning. Det ble også diskutert hvilke politiske innspill FLT vil gi til partienes programarbeid. Norske partier har startet arbeidet med å skrive programmer for Stortingsvalget i 2021, og FLTs forbundsstyre vil vise frem forbundets prioriteringer i nær fremtid.

Tariffoppgjøret nærmer seg

FLT opplever fortsatt medlemsvekst, og er godt rustet foran årets tariffoppgjør. Forbundet vil jobbe med sine prioriteringer til oppgjøret under tariffkonferansen den 17. mars. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, som innebærer at alle deler av avtaleverket kan forhandles om, ikke bare lønn. Oppgjøret starter offisielt med at Fellesforbundet (LO) overleverer sine krav til Norsk Industri (NHO) den 10. mars, etter den såkalte frontfagsmodellen. Vi vil oppdatere FLT.no, vår mobilapp og sosiale medier med relevant informasjon til våre medlemmer under årets tariffoppgjør.