Nyheter > Nytt fra Forbundsstyret

OPPGJØRETS TIME: Forbundsleder Ulf Madsen (til venstre) med sine nestledere Aud Marit Sollid og Arnstein Aasestrand. Foto: Frode Ersfjord

Mot nytt hovedoppgjør

Årets første forbundsstyremøte ble det vedtatt at administrasjonen får fullmakter til å si opp overenskomstene som utløper våren 2020. Hva betyr dette? – Årets tariffoppgjøre er et såkalt hovedoppgjør, som betyr at alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling, sier Aud Marit Sollid, første nestleder i FLT. Med tariffavtale menes som regel en avtale som omfatter Del 1 – hovedavtale og del 2 – overenskomster og evt. særavtaler. Førstnevnte del inneholder spillereglene, mens den sistnevnte går på de mer spesifikke tingene. F. eks. lønn og arbeidstid. Hvorfor får administrasjonen fullmakter til å si opp overenskomstene våre, er de ikke gode nok? – Vi skal jo forhandle frem enda bedre avtaler på vegne av medlemmene, derfor gjør vi dette. Dette er standard prosedyre og har ingen dramatikk i seg, påpeker nestlederen. Alle FLTs avdelinger har blitt bedt om å komme med innspill til årets tariffoppgjør. Hvorfor er dette viktig? – Rett og slett fordi medlemmene vet best. Vi ønsker jo å forhandle frem tariffavtaler som utvikler seg i takt med medlemmenes behov og ønsker. Og jeg er glad for at vi har fått inn mange gode innspill så langt, avslutter Sollid. Du kan følge med på FLT.no for siste nytt om årets hovedoppgjør.