Nyheter > Nytt fra forbundsstyret

KLARE FOR HANDLING: Forbundsleder Ulf Madsen (til venstre) med sine nestledere Aud Marit Sollid og Arnstein Aasestrand. Foto: Frode Ersfjord

Nytt prinsipprogram på vei

FLTs landsmøte skal i 2021 behandle forslag til nytt prinsipprogram for organisasjonen. Mandatet for arbeidet innebærer blant annet å tydeliggjøre samt forkorte FLTs visjon. – Det er godt å komme i gang med noe vi håper vil skape engasjement blant medlemmene, sier Aud Marit Sollid som er første nestleder i FLT. Forbudsstyret vil utgjøre styringsgruppen til en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av Sollid. – For å ha en visjon trenger vi også en klar forståelse av hva som er vår identitet. Arbeidsgruppen vår er derfor bredt sammensatt med medlemmer fra bedriftsgrupper, avdelinger, landsråd og forbundsstyre, påpeker nestlederen. Det gjeldende prinsipprogrammet finner du her.

Arbeid med vedtektene

Også vedtektene skal gjennomgås. Andre nestleder Arnstein Aasestrand vil lede arbeidsgruppen som skal levere sitt forslag til landsmøtet i 2021. Gruppen vil ta utgangspunkt i de gjeldende vedtektene som du finner her. Disse skal utforme forslag til nye vedtekter: Arnstein Aasestrand Forbundsstyret, leder Rune Heggem Forbundsstyret, avdeling 017, Midt Jens Olav Hagebakken Forbundsstyret, avdeling 018 Tønsberg, Sør Evelyn Mensi Avdeling 015 Innlandet, Øst Bjørn Ragnar Moe Avdeling 043 Sandefjord, Sør Iren Sæterbø Avdeling 146 Surnadal, Midt Lisbeth Haukvik Hansen Avdeling 061 Narvik, Nord Knut G. Trondsen Avdeling 004 Oslo/Akershus, Øst Odd-Bjørn Sandslett Avdeling 022 Rogaland, Vest Jan Fredrik Forsberg Avdeling 014 Hordaland, Vest

Medlemsveksten fortsetter

FLT hadde ved utgangen av november nok en gang vekst i antallet medlemmer. 21 249 er nå medlem av forbundet. Det viser en vekst på i underkant av 400 medlemmer hittil i 2019.

Budsjettet er i boks

Forbundsstyrets siste møte, desember 2019, vedtok også budsjett for 2020.