Varsling på arbeidsplassen

Hva gjør du hvis du oppdager straffbare, uetiske eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Les mer om hvordan du kan varsle og hvilke lover som gjelder.

Varsling er med jevne mellomrom et hett tema i mediene, men hvordan forholder du deg dersom det dreier seg om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Et trygt regelverk er en forutsetning for kunne å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Vi har laget en oversikt over grunnlag for varsling, saksgang og hvilke lover som gjelder: Trykk her for å lese mer

Lovtekster om varsling

Fra arbeidsmiljøloven:

§ 2-4.Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

§ 2-5.Vern mot gjengjeldelse ved varsling

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.

§ 3-6.Plikt til å legge forholdene til rette for varsling

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med § 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

Fra Grunnloven:

§ 100.

Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Har du spørsmål om varsling? Ta kontakt med oss på postkasse@flt.no

 

Sist oppdatert 28. januar 2019
av Marit Gabler