Uravstemning for Tekniske funksjonærer i NHO og Virke: Avtalene vedtatt

Uravstemningen for FLT-medlemmer som har overenskomsten Tekniske funksjonærer hos både NHO og Virke er vedtatt

FLT’s tariffrevisjon for Tekniske funksjonærer i NHO-området har blitt vedtatt etter uravstemning.

Også FLT’s nye avtale for Tekniske funksjonærer sammen med Virke har blitt vedtatt etter uravstemning.

Sist oppdatert 12. november 2020
av Frode Ersfjord