Uravstemning for hovedtariffoppgjøret i Staten

Aktuelle medlemmer i FLT vil fra i dag få mulighet til å stemme over hovedtariffoppgjør i Staten.

Avstemningen er elektronisk hvor lenke blir sendt til registrert e-postadresse.

— Vi har slått tilbake mot angrep på opparbeidede rettigheter og lønnssystem. I totalrammen på 2,8% har vi arbeidet for å sikre kjøpekraften for alle, sier FLTs medlem av forhandlingsutvalget, Alf Edvard Masternes.

FLT anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsresultatet i uravstemningen.

Frist for avstemning er torsdag 14. juni kl.17.00

Sist oppdatert 4. juni 2018
av Frode Ersfjord