Oppfordring til å gi støtte til Norsk Folkehjelp

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes oppfordrer alle avdelinger i FLT til å gi støtte til Norsk Folkehjelp på sine årsmøter. FLT er det forbundet i LO som gir mest i støtte til Norsk Folkehjelp per medlem. Våre to prosjekter er i Sør-Sudan, det ene er minerydding ved vår hund Filat og det andre er å støtte en yrkesskole i Yei. I 2016 er 2,3 millioner på flukt i Sør-Sudan fra krig og sult, og hungersnøden vil bare forverre seg i 2016. Verden står også fremfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig.

Njang 3 Njamet Kon 32 ett barn Abiza 770x513Største flyktningskrisen siden 2. verdenskrig
Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Norsk Folkehjelp er til stede på flere områder. Vi deler ut nødhjelp inne i Syria og nærområdene. Vi rydder miner og gjør veien gjennom Europa tryggere. Vi tar imot asylsøkere her hjemme, driver asylmottak og jobber med å bygge inkluderende lokalsamfunn.

Hungersnød i Sør-Sudan
I Sør-Sudan er 2,3 millioner folk på flukt fra krig og de trues av sult. Denne hungersnøden vil dessverre bare forverre seg i 2016. Samtidig som vi leverer ut nødhjelp er det nødvendig å styrke opplæring og utvikling i verdens nyeste land.

«Sterkere sammen»
Vi har mange viktige oppgaver foran oss. Alt dette klarer vi ikke alene. Sammen kan vi bidra til et bedre liv for folk på flukt. Vårt internasjonale solidaritetsarbeid er i tråd med fagbevegelsens ideologi. «Sterkere sammen» er nøkkelen til både organisering og folkelig deltakelse i fredsprosesser. Folk forandrer verden!

Start egen innsamling
Bruk kontonummer 9001.08.76000 og merk innbetalingen med: Årsmøtebevilgning

Start din egen innsamling – gjør det her: http://minaksjon.folkehjelp.no/

Norsk Folkehjelp ønsker å engasjere fagbevegelsen og kommer gjerne på avdelingene sin emøter for å presentere sitt arbeid. Ta kontakt med are.stranden@folkehjelp.no om du ønsker informasjon, foredrag eller om du har spørsmål.

Årsmøtesøknad_2016

Sist oppdatert 22. januar 2016