Appen stanses fra nyåret

I løpet av høsten vil vi gå vekk fra appløsningen vår. Fra 31. desember i år stanses appen helt. Bruksområdene som finnes der i dag vil bli godt ivaretatt gjennom nye digitale løsninger. 

Nye verktøy for tillitsvalgte er allerede i utvikling og skal lanseres ved årsskiftet – både tillitsvalgtverktøy (medlemsregister) og tillitsvalgtes verktøykasse (tips i hverdagen). Som en utvidelse av denne nye løsningen vil vi vurdere bruken av LO Favør sine digitale tjenester.

Medlemmer vil bli oppdatert underveis.

Sist oppdatert 25. oktober 2021