Nyheter > Legeforeningen i front mot fagforeningsknusing
Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes ønsket deltakerne velkommen til SuperKursHelg

Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes gir Legeforeningen full støtte i å beholde de kollektive arbeidstidsavtalene. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo.

Simmenes som representerer over 20.000 ledere og tekniske funksjonærer påpeker at økt adgang til å inngå individuelle avtaler vil svekke den enkeltes mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom kollektive avtaler og kompetente tillitsvalgte. Legeforeningen har ikke bare støtte fra en rekke fagforeninger i og utenfor LO. Forsker Eivind Falkum fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har bl.a. jobbet med partssamarbeid og den norske modellen i årevis. «Spekters krav vil ødelegge ordningen med kollektive avtaler for å fastsette arbeidstid. Individuelle arbeidsplaner vil svekke fagforeningenes innflytelse på arbeidsvilkårene, og dermed partssamarbeidet som bedriftsdemokratisk instrument. Individualiseringen er en vesentlig styrking arbeidsgivernes styringsrett på bekostning av fagforeningenes kollektive rettigheter. FLT og andre fagforeninger sitt engasjement i denne saken er veldig viktig for hele arbeidslivet», sier Falkum i en kommentar til Siste. Professor i samfunnsøkonomi ved universitetet i Oslo Kalle Moene slår kort og godt fast i et intervju med Dagsavisen 8.september – «Det er en klar forverring av arbeidsforholdet når arbeidsgiver pålegger individuelle arbeidsplaner på bekostning av de kollektive». – I likhet med legeforeningen vil vi ha kollektive ordninger som gir ryddige og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold for arbeidstakerne. Sterke og ansvarlige fagforeninger er dessuten kjernen i den norske samarbeidsmodellen som ikke bare er til beste for pasientene og A/S Norge, men også for arbeidsgiverne i det lange løp. Arbeidsgiverforeningen Spekter opptrer enøyd og uansvarlig, slår Jonny Simmenes fra FLT fast. Les mer på siste.no