Nyheter > FLT har fått nye nettsider
nye nettsiderI vår sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer. Målet med undersøkelsen var å avdekke hvilke behov og ønsker medlemmene har til flt.no. Det ble også gjennomført dybdeintervjuer som utgjorde et tverrsnitt av medlemsmassen. Svarene fra spørreundersøkelsen og intervjuene utgjør grunnlaget for de nye nettsidene. Mesteparten av temaene du finner informasjonen om vil være det samme som før. Men forhåpentligvis finner du det du letter etter raskere og på en enklere måte. Skulle det allikevel være noe du savner, eller om du har innspill til de nye sidene kan du sende det på e-post til oss. På forhånd takk!