Nyheter > Enighet med ASVL
Fra venstre: 1. nestleder i FLT Ulf Madsen, Mona Hommeland Monsen (Sandnes Pro-Service), forbundsleder i FLT Jonny Simmenes, Ole Petter Sæbø (Trigger Jobb) og Per Arne Monsen (ProFlex).

Fra venstre FLTs forhandlingsutvalg under forhandlingene med ASVL: 1. nestleder i FLT Ulf Madsen, Mona Hommeland Monsen (Sandnes Pro-Service), forbundsleder i FLT Jonny Simmenes, Ole Petter Sæbø (Trigger Jobb) og Per Arne Monsen (ProFlex).

I tråd med de øvrige forhandlingene så er denne tariffrevisjonen forhandlet med bakgrunn i dagens vanskelige situasjon i arbeidsmarkedet, samt ikke minst de gjeldende politiske rammer som preger disse virksomhetenes hverdag. Partene har for øvrig tradisjon for å søke å følge resultatet fra forhandlingene med NHO. Forhandlingsutvalget er tilfreds med at vi fikk gjennomslag for de fleste av våre krav som vil medføre at overenskomsten blir bedre både for lokale og sentrale parter. Forhandlingsutvalget anbefaler resultatet. Resultatet vil nå bli sendt ut til uravsteming blant medlemmene.