Nyheter > NHOs Kompetansebarometer 2022
Ulf Madsen


I dag lanserte NHO og NIFU NHOs kompetansebarometer 2022, som er det niende kompetansebarometeret i rekken. Resultatene holder seg relativt likt fra tidligere år, med noen endringer innenfor de ulike bransjene. I ni år på rad sa 50% av bedriftene at de hadde et udekket kompetansebehov. I år er tallet hele 65%. Av høyere utdanning er det høyere yrkesfaglig utdanning som er det største kompetansebehovet. Tallene er på mange måter nedslående og det er nå på tide å ta tydelige grep, sier Ulf Madsen, forbundsleder i FLT.


Under lanseringen av resultatene la Statssekretær Odmund Løkensgard Hoel vekt på at «Fagskolesektoren er helt avgjørende for å møte kompetansebehovet vi har». Kompetansebarometeret viser at 1 av 2 bedrifter har behov for folk med fagskoleutdanning. Det mangler 11 400 med denne utdanningen. – Behovet for arbeidstakere med fagskoleutdanning er økende, sier Ulf Madsen. Her må Hurdalsplattformen følges opp på en helt annen måte enn i dag. I år var det bare 500 nye plasser i statsbudsjettet. FLT og LO har et mål om 100’000 fagskoleplasser i 2030, sammenlignet med dagens drøye 28’000, så har vi en lang vei å gå for å dekke kompetansebehovene. Antallet plasser må være dramatisk mye høyere enn det vi har i dag, sier Madsen.

Et stort antall av bedriftene svarer at de har et større behov for å øke dagens kompetanse, heller enn å ansette nye. Dette viser et tydelig behov for etter- og videreutdanning for at bedriftene skal få den kompetansen de trenger. Det er i stor grad dette som fagskolene bidrar med i dag, både gjennom heltids- og deltidsstudier, basert på bestilling fra arbeidslivet. – Det er derfor viktig at den tverrpolitiske satsingen på fagskoler derfor skjer, avslutter Madsen.

Hva sier NHOs kompetansebarometer?

 • 65% av bedriftene har udekkede kompetansebehov
 • 82% av bedriftene har behov for å heve kompetansen til dagens ansatte
 • 79% av bedriftene har behov for å ansette nye
  Kompetansebehovene fordelt på utdannings type og nivå:
 • 61% fag- og svennebrev
 • 53% høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)
 • 44% bachelorgradsnivå
 • 35% mastergradsnivå
 • 20% studiespesialiserende på videregående nivå
 • 19% grunnskoleutdanning
 • 6% doktorgrad
  Det er et tydelig størst behov for kompetanse innen håndverksfag, tett etterfulgt av ingeniør og tekniske fag.

Les mer her:
https://www.hvatrengernorge.no/