Nyheter > Til minne om Terje Moe Gustavsen

Til minne om Terje Moe Gustavsen. Foto: Alf Edvard Masternes

Terje er død, det var et sjokk å få lørdag 4.mai. Ja, jeg var klar over at Terje ble sykemeldt men tenkte at dette klarer han. Han som hadde vært så sterk og klarte «å stå han av», da han hadde et lengre sykehusopphold. Selv da han var syk ringte han meg å ønsket meg god jul lille julaften, jeg ble satt ut og tenkte at det er utrolig hvilke omsorg han hadde for meg som tillitsvalgt når han selv var så syk. Mitt første møte med Terje var da jeg jobbet som saksbehandler i Vegdirektoratet i 2001, og hadde fått oppdrag i å få på plass regelverk for firehjuls mopeder og snøscooter. Han var da Samferdselsminister og vi var flere ganger i Samferdselsdepartementet for å orientere om status. Det som jeg da la merke til var at han var opptatt av trafikksikkerhet og godt orientert om faget vårt. Da han ble ansatt som vegdirektør, var jeg nestleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i Statens vegvesen. Vi var spente på om hans kunnskap som tidligere tillitsvalgt skulle bli hemmende for hans virke som vegdirektør. Her måtte vi tidlig legge all mistenksomhet bak oss. Han ledet oss på en utmerket måte og forsto hvor viktig de tillitsvalgte var for at Statens vegvesen kunne utvikle seg videre. Da jeg ble valgt som leder for FLT i Statens vegvesen, ble de gode dialogene enda flere og jeg opplevde at han viste respekt for de oppgavene vi hadde. De gode samtalene enten på hans kontor eller andre arenaer var ofte faglig, men også personlig. Jeg lærte mye av de samtalene. Den siste samtalen jeg hadde med Terje var da han ringte meg torsdag før han ble sykemeldt. Han ville ha mitt syn på det som skjer innen etaten akkurat nå. Det ble en fin samtale som også handlet om mellomoppgjøret i staten, men også om hvordan jeg hadde det og han hadde det. På mange konferanser der vi som fagforening har invitert Terje til å holde innlegg, har innleggene hans vært i en form som begeistrer og engasjerer. Han trengte ikke mange lysark i sine foredrag og innlegg. Han hadde det meste helt klart uten lysark som jukselapper. Jeg vil påstå at han var prototypen på leder som forsto medbestemmelse og ja, vi har hatt tøffe diskusjoner om etaten men alltid med respekt for hverandres syn. Det er trist at Terje er død. Mine tanker går til hans nærmeste, men det er også et savn for oss ansatte i Statens vegvesen. Jeg lyser fred over hans minne! Alf Edvard Masternes (på vegne av FLT) Leder i FLT Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen bisettes 16.mai i Son kulturkirke.