Nyheter > Mer pensjon med LOfavør
LOfavør Egen pensjonskonto lanseres på nyåret i samarbeid med SpareBank 1. Tilbudet gjelder alle medlemmer i LO-forbund med innskuddspensjon. Det er mange fordeler med å samle pensjonen på en konto, blant annet gir det lavere gebyrer, økt pensjonssparing og enklere administrasjon av pensjonen. – For LO er det viktig at arbeidstakerne får mest mulig pensjon for pengene. Derfor gikk vi inn for at det skal være mulig for arbeidstakerne å samle innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver med tidligere pensjonsopptjening i en egen pensjonskonto, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO. Hun forteller mer om fordelene i denne artikkelen  Se fordeler og få svar på spørsmål om LOfavør Egen pensjonskonto her

Hvordan blir dette for FLT-medlemmer?

Som medlem av FLT vil du få mulighet til å etablere LOfavør Egen pensjonskonto fra 1.1.2021. Du gjør det ved å kontakte LOfavør eller SpareBank 1. LOfavør Egen pensjonskonto gjelder medlemmer som har innskuddspensjon. Medlemmer som ikke har opptjening av innskuddspensjon i dag, men som har hatt innskuddspensjon tidligere, vil få et tilsvarende gunstig tilbud, med samme lave gebyrer og forvaltning som LOfavør Egen pensjonskonto gjennom LOfavør Pensjonskapitalbevis. Dette vil være svært gunstig for arbeidsledige, pensjonister og arbeidstakere som ikke har en arbeidsgiver med innskuddspensjon.