Nyheter > Mer høyrepolitikk i vente

FLTs forbundsleder Ulf Madsen under tariffoppgjøret i 2017. Foto: Frode Ersfjord

– Kristelig Folkeparti (Krf) skal ha ros for at partiet i opposisjon har stått imot deler av denne høyrepolitikken slik at vi blant annet har fått nye innleieregler fra 1, januar. Men i regjeringserklæringen synes Krf å ha solgt engasjementet sitt for fagorganiserte og ryddige forhold i arbeidslivet, i bytte mot kristne verdier, sier forbundsleder Ulf Madsen i FLT. Forbundslederen ser likevel et viktig lyspunkt i regjeringsplattformen. – Jeg har positivt merket meg at fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning løftes fram. Det skal blant annet gjennomføres et kvalitetsløft i fagskolene og man skal likestille fagskolestudenter med andre studenter. Vi kommer til å gi dialog med regjeringen for å få økt anerkjennelse av denne formen for høyere utdanning. Fra fagskolene går tilnærmet alle rett ut i jobb. En kraftig opptrapping av studieplasser til dette skoleslaget er en helt naturlig konsekvens i statsbudsjettet for 2020. FLT er bekymret etter å ha vurdert helheten i denne regjeringserklæringen. Pensjon fra første krone er ikke innfridd, men skal utredes, noe som i beste fall betyr at det vil ta lang tid før dette innfris. Madsen påpeker at regjeringserklæringen legger opp til mer kommersialisering av velferdstjenester. Arbeidsmarkedsmyndighetene har allerede lyst ut nye anbud på attføringsområdet til tross for at rapporter og erfaringer klart gir bud om at dette har ført til mindre mangfold og dårligere tilbud til de mest utsatte arbeidssøkerne. – Vi frykter rett og slett at denne politikken også vil føre til utrygge arbeidsvilkår i sektoren, hvor vi jo også organiserer ansatte. Vi risikerer dessuten å få flere unødvendig uføretrygdede og altfor få tilbake til jobb. Også på dette området hadde vi større forventninger til Krf, som nesten har hatt attføring som en av sine fanesaker mens de var i opposisjon, avslutter Madsen. Regjeringen skriver at de vil sørge for gode og stabile rammevilkår for norsk kraftproduksjon. FLT har tidligere uttalt seg kritisk til nye EU-regler ved innføringen av ACER. Forbundet mener at implementering av et felles europeisk marked både kan true Norges forsyningssikkerhet og føre til økte strømpriser. FLT organiserer også mange i Statens vegvesen. Sammen med andre fagforeninger i etaten er FLT veldig bekymret for at tjenestene og etaten rives i filler gjennom en storstilt omorganisering og hvor man også vil slippe til private aktører i stort omfang.