Nyheter > Bedrifter som tas ut ved streik
Tekst og foto: Frode Ersfjord LO har i dag krevd meklingen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, meddelt plassfratredelse og varslet om at konflikt iverksettes fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 0600, søndag 8. april. Plassfratredelse betyr betyr varsel om iverksetting av konflikt. For FLT omfatter dette i overkant av 1700 medlemmer fordelt på 100 bedrifter, med overenskomstene Tekniske funksjonærer og Arbeidsledere byggfag. Dette er det siste skrittet i den formelle prosedyren man må gjennom før en lovlig tariffstreik kan iverksettes. – Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Fullstendig liste for LOs uttak finnes her.