Nyheter > Medlemsvekst i Oslo og omegn

– Det er kjempegøy å ha nådd over 3000 medlemmer, det måtte feires med kake. En del av medlemmene våre er pensjonister, men vi ser også en positiv økning i antall yrkesaktive medlemmer som nå teller rundt 2000, sier Heidi Lyngra Faanes, leder i avdeling 4. Hun legger til at målet fremover er å vokse enda mer, helst bli større enn FLTs avdeling 22 i Rogaland som har flest yrkesaktive medlemmer.

Topp 5 avdelinger antall yrkesaktive medlemmer

Rogaland                         2080
Oslo og Akershus           2039
Hordaland                       1120
Kongsberg                       994
Trondheim                      935

Aktiv verving

Avdeling 4 planlegger flere grep for å øke medlemsveksten ytterligere. Et av de viktigste verktøyene er å verve aktivt på arbeidsplassene, og fortelle om forbundet til venner og kjente som ikke er fagorganisert.
Regionrådgivernes vervekampanje gir en kinobillett for hvert medlem som verves, noe som øker motivasjonen for å verve aktivt. Vi planlegger i tillegg verving av flere studenter ved å besøke ulike utdanningsinstitusjoner, forteller Heidi.

Til hjelp i arbeidet har avdelingen ansatt en rådgiver i full stilling. De skal også ansette en organisasjonsmedarbeider i midlertidig stilling på deltid. Organisasjonsmedarbeideren skal samarbeide med regionrådgiver i øst og ha fokus på verving.

Noen fakta om avdelinger og regioner

Tallene er fra 1. mars 2023. Avdelinger og regioner nevnes med geografisk område.

Topp 5 avdelinger i antall medlemmer

Oslo og Akershus           3012
Rogaland                         2702
Hordaland                       1511
Kongsberg                      1298
Trondheim                      1211

Disse arbeidsstedene har flest FLT-medlemmer

FMC Kongsberg Subsea AS, avd Kongsberg: 342
Aker Solutions AS, lokasjon Stord verft: 275
FMC Kongsberg Subsea AS, avd Service Bergen: 247

Disse avdelingene er størst per region

Region nord: Mo i Rana 426 medlemmer, derav 292 yrkesaktive

Region midt: Trondheim 1211 medlemmer, derav 935 yrkesaktive

Region vest:  Rogaland 2702 medlemmer, derav 2080 yrkesaktive

Region sør: Kongsberg 1298 medlemmer, derav 994 yrkesaktive

Region øst: Oslo og Akershus 3012 medlemmer, derav 2039 yrkesaktive