Nyheter > Medlemsrekord i FLT
– Dette inspirerer til ytterligere satsning for å få enda flere medlemmer. Takk til hver og en som har bidratt. Og ikke minst ønsker jeg de nye medlemmene velkommen. FLT skal gjøre alt vi kan for å legge til rette for at de nye medlemmene finner seg til rette og får noe ut av medlemskapet sitt, sier forbundsleder Ulf Madsen.

Positiv trend

Madsen er overbevist om at den positive medlemstrenden har sammenheng med bevisst satsning på rekruttering, skolering av tillitsvalgte og at forbundet er blitt mer synlig både i presse og sosiale medier. – At det gjennomgående går bra i næringslivet gir et bedre grunnlag for å få flere medlemmer. Dette har vi utnyttet med å styrke uteapparatet vårt og ved å ansette fem nye regionrådgivere. Nå får vi endelig avkastning etter systematisk og godt arbeid på flere plan i FLT. Tusen takk til alle som har bidratt, sier en fornøyd forbundsleder. Fremover skal  flere andre forbund, LO og FLT jobbe tettere sammen for å rekruttere flere medlemsgrupper med høyere og lengre utdanning. Dette er grupper som LO ikke har hatt like stort fokus på tidligere, men som er i kjernen av våre medlemsgrupper.

Mål om fortsatt vekst

FLT sentralt er likevel ydmyk. – Både medlemstilbudet og servicegraden må vi hele tiden gjøre enda bedre samtidig som vi setter full styrke på medlemsrekruttering og styrking av organisasjonen. Kanskje kunne hver enkelt medlem som har mulighet til det, sette seg som mål å verve ett medlem. Tenk hvilken vekst dette kunne gitt, avslutter forbundslederen.