Nyheter > Medbestemmelsesbarometeret – har du innflytelse på jobb?
Medbestemelsesbarometeret er et prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. FLT er et av seks forbund som står bak oppdraget.

Opptatt av jevnlig måling

Barometeret tar for seg en rekke temaer angående tillit i arbeidslivet. – FLT ønsker jevnlig å måle tillitsrelasjoner i arbeidslivet, fordi vi vet dette er viktig for medlemmene, sier forbundsleder Ulf Madsen. Årets rapport viser blant annet atgjensidig tillit mellom ledelsen og ansatte henger sammen med innflytelse, organisasjonsklarhet og horisontal tillit. – Samtidig ser vi at slik tillit gir økt egenrapportert produktivitet. Dette bekrefter hvor viktig det arbeidet FLT gjør er både for at medlemmene skal ha et godt arbeidsliv, men også for landets produktivitet. Rapporten har en rekke andre funn, f. eks. at mange som ikke kjenner til de formelle medbestemmelsesorganene. – Innflytelse på mengde og kvalitet på arbeidet gir opplevelsen av å være en del av en rettferdig organisasjon hvor de har god grunn til å vise lederne tillit. Derfor er det viktig å gi informasjon om medbestemmelsesorganene og bidra til at de benyttes, påpeker Madsen Andre funn handler om digital kontroll og også hvordan personalansvar påvirker om man er fornøyd eller ikke på arbeidet. Les mer i rapporten her.