Nyheter > Medbestemmelsen går i feil retning
  Selv om den norske modellen fremdeles står sterkt og «regelen» i norsk arbeidsliv er medbestemmelse, opplever 42 prosent økt grad av autoritær styring på arbeidsplassen. – Funnene er et varsel om at medbestemmelsen i norsk arbeidsliv går i feil retning. Den norske modellen utfordres ikke bare gjennom fri flyt av bemanningsselskaper og med lavere organisasjonsgrad i store deler av arbeidslivet, sier forbundsleder Ulf Madsen i paneldebatten under lanseringen av Medbestemmelsesbarometeret (bildet). Sammen med Forskerforbundet, SAFE, Den norske legeforening, Lederne og Politiets fellesforbund, er FLT det eneste LO-forbundet som står bak Medbestemmelsesbarometeret.

Mindre innflytelse i alle yrkesgrupper

Medbestemmelsesbarometeret tar utgangspunkt i fire ulike styrings- og ledelsesformer i sin analyse. Kort forklart defineres styringsformene «lojalitet og lydighet» og «standardisering og kontroll» på den negative siden som baserer seg på mer måling og kontroll av de ansatte. På den positive siden er «medvirkning» og «medbestemmelse» som baserer seg på ansattes medbestemmelsesrett og aktivt samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte. Både i 2017 og 2016 viste Medbestemmelsesbarometeret at flere opplever mer autoritær styring på arbeidsplassen (i 2016 45% og 42% i 2017). Dette omfatter alle yrkesgrupper, også ledere. Fremdeles har ledere høyere innflytelse på sin arbeidssituasjon enn tillitsvalgte, verneombud og andre, men sammenlignet med 2009 går det nedover med innflytelse for alle grupper. – Medbestemmelsesbarometeret er viktig og bør brukes til å diskutere løsninger for et bedre arbeidsliv. Vi må sørge for å ha tre likeverdige parter! Fagforeninger, ansatte og ledelse må jobbe sammen for å yte gode tjenester i et godt arbeidsmiljø, påpeker Madsen.

Mer kontroll med utenlandske eiere

Medbestemmelsesbarometeret viser forskjeller mellom norskeide bedrifter og bedrifter med utenlandske eiere. Hele 49 prosent av de utenlandske selskapene kjennetegnes av «standardisering og kontroll» som styrings – og ledelsesform. Det samme gjelder kun for 34 prosent av de norskeide bedriftene. – Funnet bekrefter et inntrykk jeg har fra våre medlemmer som er ansatt i utenlandske selskaper. I det daglige når rammevilkårene er tilfredsstillende og konjunkturene er gode overlates mye av styringen til den norske ledelsen som jobber tett med de tillitsvalgte. Når tidene derimot blir vanskeligere med behov for innsparinger og nedbemanninger, er den utenlandske «overstyringen» mer fremtredende. Da er det «hard» HR som gjelder. Det handler om å kontrollere og måle avvik fremfor å følge arbeidslivets spilleregler og sikre ansattes medbestemmelse. Det er dumt fordi veien med medbestemmelse sannsynligvis ville gitt et vel så godt resultat, også for bedriften, sier Madsen. I sammenligningen av graden av medbestemmelse mellom kommunal, statlig og privat sektor, kommer statlige virksomheter dårligst ut når det gjelder medbestemmelse. Imidlertid slår medbestemmelse mer positivt ut i privat sektor hos norskeide bedrifter. Les mer om Medbestemmelsesbarometeret og last ned rapporten her Arbeidsliv i Norden om Medbestemmelsesbarometeret