Nyheter > Arendalsuka: Debatt om medbestemmelse
https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/644971542552427/ Tekst og video: Frode Ersfjord FLT er medeier av Medbestemmelsesbarometeret, som i årets rapport påpeker at fire av ti mener at norsk arbeidsliv beveger seg i en mer autoritær retning. – Vi ønsker å vitalisere den norske modellen med høy grad av medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Men vi vil ikke «modernisere» den bort fra selve utgangspunktet om medvirkning og medbestemmelse i et godt organisert arbeidsliv, sa forbundsleder Ulf Madsen under sin innledning til debatten.

Sterke deltakere

Under debatten deltok Nina Melsom fra NHO, Peggy Hessen Følsvik fra LO, Kaia Storvik fra Tankesmien Agenda, Magne Lerø fra Ukeavisen Ledelse og Eivind Falkum fra AFI . Debatten ble moderert av FLTs Johan Martin Leikvoll. Rapporten fra medbestemmelsesbarometeret kan leses her. Om Medbestemmelsesbarometeret:
  • Eies av et partnerskap bestående av følgende seks forbund: Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, , SAFE, Lederne og Forbundet for Ledelse og Teknikk.
  • Analyserer utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene.
  • Beskriver tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering.
  • Det publiseres en årlig rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)