Nyheter > Mange vil bli regionrådgiver
Cirka 70 godt kvalifiserte søkere har meldt sin interesse for stillingene. Forbundsleder Ulf Madsen er godt fornøyd med søknadsbunken.

Oppstart i september

– Intervjuene er i gang og vi kaller inn fem kandidater fra hver region. Blant søkerne er det flere av FLTs medlemmer og tillitsvalgte, bekrefter Madsen. Etter intervjuene sendes det ut tilbud til de aktuelle kandidatene i løpet av mai. Regionrådgiverne skal etter planen tiltre stillingene i september. – Vi ønsker felles oppstart for alle regionrådgiverne slik at de kan gjennomgå en felles opplæring før de blir operative i regionene, forklarer Madsen.

Vil du vite mer om FLTs organisasjonsprosjekt?

Forbundsleder Ulf Madsen svarer på spørsmål fra medlemmene i FLT-app etter hvert. Les mer om hvordan du bruker og laster ned appen – Når regionrådgiverne blir operative vil avdelingene kunne få mer bistand og medlemmene sikres god service uansett bosted. Jeg har også tro på at regionrådgiverne vil bidra til økt rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte, sier Madsen. På FLTs landsmøte i 2017 ble det vedtatt å ansette fem regionrådgivere i regionene. Regionrådgiverne vil blant annet ha ansvar for å:
  • Bygge og videreutvikle FLT som en demokratisk organisasjon for fremtiden.
  • Rekruttere nye medlemmer og avlaste tillitsvalgte og avdelinger i rekrutteringsarbeidet.
  • Gi god service til alle medlemmene uansett bosted, bransje og landsdel. I FLT setter vi medlemmet i fokus.
  • Skape engasjement og aktivitet i FLTs avdelinger.
Fakta om de nye regionene
  • Region Vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane med 7 avdelinger.
  • Region Sør: Vest Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud med 17 avdelinger.
  • Region Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal med 12 avdelinger.
  • Region Øst: Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland med 13 avdelinger.
  • Region Nord: Nordland, Troms og Finnmark med 24 avdelinger.
  • Regionene konstitueres 7.-8. mai.