Nyheter > Søk LOs utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2021/2022

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet, og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester) Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår. Søknadsfrist for studieåret 2021/2022: Åpen frist b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår. Kortere kurs : Inntil kr. 4.000,- pr. studieår AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- pr.skoleår. Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes. Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på www.lo.no og blir behandlet en gang i måneden. Trykk her for å lese mer om fondet på LO sine sider Medlemmer ansatt i Staten søker eget utdanningsfond. NB! Medlemmer på ASVL-avtale har ikke rettigheter i fondet.