Nyheter > LØNNSOPPGJØRET: Enighet i Frontfaget

Oppsummert om enigheten

  • Samlet ramme for oppgjøret er på 5,2 prosent.
  • Det gis et generelt tillegg på syv kroner og et lavlønnstillegg på kroner 3,5. Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) har også blitt enige om en etter- og videreutdanningsreform. Her vil også Regjeringen bidra.

Hva betyr dette for din lønn?

For medlemmer hos IE&FLT danner frontfagsrammen grunnlaget for videre lønnsforhandlinger om forbundets overenskomster.

Medlemmer hos gamle FLT som i dag har tariffestet rett til etter- og videreutdanning har denne uavhengig av Fellesforbundet og Norsk Industris enighet.

  • For Tekniske funksjonærer foregår lønnsutviklingen hovedsakelig under lokale forhandlinger.
  • For Arbeidsledere fastsettes lønnsutviklingen lokalt i samsvar med overenskomstens retningsgivende tall.

Datoer for ditt oppgjør

Du kan følge med på forhandlingsdatoer for gamle FLTs tariffavtaler her.