Nyheter > LO Stat: Medlemmene godkjente oppgjøret

FLT’s MANN I STATEN: Alf Edvard Masternes er hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen. Foto: Kai Hovden/LO Media

Tekst: LO Stat/FLT

Tommel opp fra medlemmene

Medlemmene i LO-forbundene i staten har sagt ja til resultatet i årets lønnsoppgjør. Og flere enn tidligere benytter stemmeretten. 76,8 prosent av de som deltok i uravstemningen sa ja til resultatet. – Det er et solid tillitsvotum til de som forhandlet på vegne av medlemmene. Så det er jeg glad for, sier LO Stat-leder Egil André Aas. – LO Stat og forbundene har lagt ned mye arbeid i forberedelser, forhandlinger og mekling, men det er medlemmene som til syvende og sist bestemmer. Derfor er vi alltid litt ekstra spent mens vi venter på resultatene. – At tre av fire som deltok i avstemningen vendte tommelen opp, er veldig bra. Vi må ha med oss det faktum at årets oppgjør foregikk mot et bakteppe med krig i Europa, lånerenter på vei opp, samt økende priser på matvarer, strøm og bensin. Da stiger selvfølgelig også medlemmenes forventninger, sier han.

Ønsker høyere deltakelse

53 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen. Aas mener at deltagelsen må opp. – Men dette er faktisk den høyeste deltagelsen på mange år i staten. Vi hadde noen år med tall helt nede i 40 prosent. For to år siden deltok ganske nøyaktig 50 prosent. Derfor vil jeg gi ros til forbundene som jeg vet jobber hardt med å få en så høy svarprosent som mulig. Men jeg håper likevel vi kan øke prosentandelen ytterligere om to år, sier Aas. Resultatet: JA: 16 403 (76,8 %) Nei: 4 209 (19,7 %) Forkastede/blanke: 759 (3,6 %) Forhandlingsutvalget i LO Stat vedtok torsdag resultatet enstemmig.