Nyheter > LO-seier i Nasjonalt fagskoleråd

SAMLET TIL DYST: Fagskolerådets styre samlet til diskusjon.

Tekst og foto: Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO I dag har Nasjonalt fagskoleråd gått inn for å heve toårig fagskoleutdanning opp på nivå 6. Fagskolerådet vil også ta initiativ til å utrede et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning.

Opp på nivå 6

Nasjonalt fagskoleråd har dermed anbefalt at Kunnskapsdepartementet reviderer nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolerådet vil at det skal utarbeides læringsutbyttebeskrivelse for et nytt nivå, ‘6.1.B’ for toårig fagskoleutdanning. Nivået må bygge på fagskoleutdanningen sin egenart ved å være både erfarings- og utviklingsorientert og innenfor handlingsrommet av EQF nivå 6. Anbefalingen er gjort på grunnlag av et internt utvalg ledet av Jørgen Leegard, Kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening i NHO. Utvalget ble i sin tid foreslått av LOs representanter i Nasjonalt fagskoleråd. I utvalget satt Arvid Ellingsen (LO), Jørgen Leegaard (NHO) og Rieneke Schilperoort (NFFL), Jorunn Leegaard (KS), Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF-private fagskoler), Alf G. Furland (RFF-offentlige) og studentleder Cristoffer Blaalid (ONF).

Binært utdanningssystem

På sikt anbefaler Fagskolerådet at det settes i gang et arbeid med å utrede fordeler og ulemper ved å etablere et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning. Dette kan eksempelvis igangsettes når det er høstet erfaringer med høyere yrkesfaglige utdanninger på NKR nivå 6.1. Artikkelforfatteren, Arvid Ellingsen, er tidligere leder av Nasjonalt fagskoleråd.