Nyheter > LO-nei til Acer

LO-leder Hans Christian Gabrielsen, her under LOs representantskap i februar.

Tekst og foto: Frode Ersfjord I samsvar med FLTs vedtak ønsker ikke Landsorganisasjonen i Norge at Norge skal implementere EUs tredje energimarkedspakke nå. Dette betyr at norsk tilslutning til EU-byrået Acer (for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter) møter sterk motstand fra Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere. LOs sekretariat vedtok mandag den 12. mars  at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke. LO mener at saken må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt». I Sekretariatet har alle ledere i 26. tilsluttede fagforbund møte- og talerett.

«Føre var»

FLTs forbundsstyre vedtok den 20. februar en uttalelse som påpekte viktigheten av «føre var» når det gjelder nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. Forbundet mente da at saken burde behandles som suverenitetsavgivelse, og derav krever tre firedels flertall i Stortinget. Også Fellesforbundet, Fagforbundet, El og IT Forbundet samt Industri Energi har markert sin motstand for norsk tilslutning til EU-byrået Acer. Felles for motstanden er en usikkerhet knyttet til fremtidig styring og kontroll over energipolitikken. Saken blir avgjort i Stortinget den 22. mars. Mer informasjon om de relevante lovforslagene finnes her. Frifagebevegelse.no har skrevet om LOs vedtak her.