Nyheter > LO-leder hedret Jonny Simmenes
   

Foto: Tor Berglie

– Vi kjenner deg som noe så uvanlig som en stillfaren bergenser. Ja, faktisk! Bortsett fra når det kommer til diskusjoner om organisasjonsgrenser. Du er en ihuga forsvarer av FLTs forbundsgrenser. Og du har alltid, også før du kom til forbundet, vært engasjert i opplæringsspørsmål og i etter- og videreutdanning. I den senere tid har du markert forbundet ved å sette  attføring på dagsorden, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen i sin takketale til Simmenes. Simmenes ble takket sammen med tidligere LO-leder Gerd Kristiansen og nestleder Tor Arne Solbakken, samt Rene Rasmussen (tidl. LO- sekretær) og Leif Sande ( tidl. forbundsleder i Industri Energi).

Åtte år som forbundsleder

Jonny Simmenes ble takket av etter åtte år som forbundsleder i FLT, men har hatt verv og jobbet i forbundet siden 1999. Det var tidligere forbundsleder Magnus Midtbø som ringte Simmenes med spørsmålet: Vil du gjøre en innsats for forbundet? Daværende nestleder Ottar Kaldhol hadde blitt valgt inn på Stortinget og FLT trengte en nestleder. Svaret på spørsmålet ble ja. Jonny Simmenes sa opp jobben som avdelingsleder i AOF Bergen etter kun fire måneder og vervet i FLTs avdeling 14, for å tre inn i «vikariatet» som nestleder i FLT. Etter det ble han ansatt i forbundet. I 2002 ble Simmenes landsmøtevalgt nestleder, og i 2009 forbundsleder og medlem i LOs sekretariat.

Innsats for evigheten

– Jonny var en dedikert forbundsleder som hadde fokus på de store sakene som etter- og videreutdanning og attføring. Han gikk heller ikke av veien for å stille opp for det enkelte medlem, enten det var i møte med disse eller ved å reise saker på deres vegne, sier forbundsleder Ulf Madsen. Da han gikk av som forbundsleder på FLTs landsmøte i 2017, sa Simmenes: – Når man er valgt i en organisasjon er det slik at man jobber for evigheten, men må være forberedt på å gå på dagen. Mange husker denne replikken, deriblant LO-leder Hans Christian Gabrielsen. I talen rettet han en stor takk til Simmenes for innsatsen, samtidig som han oppfordret ham til å følge drømmen: – Jeg håper du får anledning til å innfri drømmen din om å kjøre motorsykkel hele Route 66, fra Chicago til Los Angeles. 2000 miles!