Nyheter > LO-KONGRESSEN: Sollid ga Støre beskjed

KLAR MELDING: Aud Marit Sollid foran LO’s kongressal i Oslo.

Tale under LO-kongressen 2022. Av Aud Marit Sollid, første nestleder Jonas, dirigenter og Kongress, Det er mange saker som ligger Forbundet for ledelse og teknikk sine medlemmer, men også mitt hjerte nært. Det handler om å nå en av målsettingene til LO, men også regjeringens. Men ikke minst hverdagen for oss alle – nemlig en sunt og godt arbeidsliv med nok arbeidsplasser som det går an å leve av og til alle. Det er viktig at arbeidet med utbygging av nye olje og gassfelt, blant andre slike som Wisting, ikke stopper opp. Slike utbygginger vil bety fortsatt verdiskaping, statlige inntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger for store deler av samfunnet og spesielt i nord. Samtidig vil det sysselsette de som skal være ikke bare en del av men hele omstillingen. Slik får vi kompetanseoverføring. Det er viktig at vi hegner om EØS-avtalen, men benytter handlingsrommet bedre enn det har vært gjort hittil. Det er viktig at vi satser mer på statlig eierskap, at kraften og våre felles ressurser brukes til ny næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge. Naturressursene tilhører oss alle og ikke enkeltpersoner eller enkeltselskaper som skor seg på fellesressursene. Når det gjelder utenlandskablene. Vi mener det ikke må bygges flere, og at Statnett må eie og drifte kablene. Dette vil vi bli hørt på. Ledigheten er lav: I løpet av de to første månedene av året ble det lagt ut 132.000 ledige stillinger, noe som var det høyeste nivået NAV har registrert. Vi har endelig etter åtte års ørkenvandring fått en regjering som lytter og leverer på «at det nå er det vanlige folks tur». Særlig er dette synlig i politikken når det gjelder arbeidstakeres rettigheter. Kongress: FLT organiserer bredt, slik våre forslag gjør. Fra en opprydding av organiseringen av samferdselssektoren til motstand mot anbudsutsetting av arbeid og inkludering – og til billig og nok strøm til industrien. Vi håper på støtte og oppslutning om sakene våre, og heier videre på Regjeringen og Hurdalsplattformen. Takk for oppmerksomheten.