Nyheter > LO-KONGRESSEN: – Kravene til offentlige innkjøp må styrkes!

TALTE: Jens Olav Hagebakken. Foto: Kai Hovden/LO Media

Gjenkjøp

Tale under LO-kongressen 2022. Av Jens Olav Hagebakken, forbundsstyremedlem. Kjære dirigenter og delegater, kamerater. Mitt navn er Jens Olav og jeg kommer fra Forbundet for ledelse og teknikk. I FLT har vi mange medlemmer som arbeider blant annet i industrien, på alt fra verft, i forsvarsindustrien og i næringer tett opp mot olje og energi sektoren. Medlemmene melder oftere og oftere tilbake om beslutninger om utsalg til utenlandske holdingselskaper eiere. Var dette meningen med alle støtte ordningene til industrien, at disse midlene skulle tildeles via kontrakter til andre land hvor lønns og arbeidsvilkår er dårligere? Selskaper som er startet opp med og fått statlige subsidier, men som nå selges ut av landet? Var det planen? Neppe. Hydro sitt salg av valseverk kan trekkes frem som et eksempel. Så hvordan kan vi påvirke våre og påvirke tryggheten for våre arbeidsplasser i dette landet? Først tror jeg det ikke må undervurderes at vi har en regjering som nå spiller på lag med industrien, heldigvis. En av de største innkjøpsorganisasjonene våre er staten, de burde vel i det minste være opptatt av nettopp lønns og arbeidsvilkår? LO som felleskap må jobbe for nettopp en videreutvikling av kravene til offentlige innkjøp og hvordan skal LO gjøre det? Debatten her viser at «vi» alle er engasjerte nettopp for vår og kommende generasjoners lønns og arbeidsvilkår. I store kontrakter som forsvaret inngår er det mye snakk om gjenkjøp, altså pengene skal komme tilbake, men da burde også dette følges opp enkle krav, nettopp at disse pengene som kommer i retur i form av gjenkjøp skal havne hos bedrifter med ordnede lønns og arbeidsvilkår i nettopp her, i Norge. Så til et annet viktig punkt dere, sikkerhets- og beredskaps politikk. Nå er vel tiden inne for å lære av historien de siste årene og den nylige oppståtte endringen geopolitisk. Det norske Forsvaret må ha en høy selvforsyningsgrad når det gjelder produksjon og vedlikehold av forsvarsmateriell. Dette som en integrert del av Forsvaret selv, og i form av samarbeidsavtaler med strategisk partnere nasjonalt. Nå sier vi at målet er å klare oss til vi får hjelp, og det er vel å bra, men hva om ikke hjelpen kommer som fort som vi er lovet? Hva om den hjelpen er opptatt? Det er viktig nå at LO jobbe videre for å sikre at dette fortsatt er en del av dagsordenen. Nettopp vår sikkerhet og vår beredskap også i fremtiden. Vi skal ikke klare oss selv, men vi i LO må ha som målsetning at vi skal jobbe aktivt for at vi i Norge klarer selv om hjelpen bruker litt tid på å komme frem. Et hjertesukk til slutt må jeg ta med. Nasjonalt eierskap. FLT håper at regjeringen lykkes med oppfølgingen av sin politikk, og at vi ser en ny industrisatsing og industriutvikling i Norge, hvor også det at staten satser gjenspeiler seg med langsiktig eierskap i Norge. Større. Sterkere. Sammen. Takk for meg!