Nyheter > Ledig stilling: administrasjons- og personalleder

Vi søker etter en person som har kunnskap og forståelse for hvordan det norske arbeidslivet fungerer, har erfaring med systematisk personalarbeid og interesse for å utvikle en positiv organisasjonskultur.

Administrasjons- og personallederen bidrar til at ansatte har fokus på kvalitet og service. Stillingen innebærer blant annet ansvar for å videreutvikle en god personalpolitikk, rekruttering, kompetanseutvikling, HMS-arbeid, lønn, så vel som en god forvaltning av lov og avtaleverket. Lederen skal ivareta et godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, samt bidra til en kontinuerlig organisasjonsutvikling

Som administrasjon- og personalleder får du ansvaret for forbundets administrasjonsavdeling med administrative oppgaver slik som medlemsservice, arkiv, sentralbord, ekspedisjon og renhold.

Stillingen inngår i forbundets ledergruppe, og rapporterer til forbundsleder.

Kvalifikasjoner: Du har ledererfaring og relevant høyere utdanning. Relevant dokumenterbar erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring fra personalarbeid og systematisk arbeid i organisasjoner av en viss størrelse er påkrevet. Du kan dokumentere gode prestasjoner innenfor personalarbeid fra tidligere jobber.

Gode IKT-kunnskaper vil være en fordel.

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt noe engelsk kreves.

Vi tilbyr: Varierte og interessante arbeidsoppgaver, med muligheter til å utforme FLT’s fremtidige personalpolitikk og organisasjonskultur samt bidra til å sette standarden for tjenester til FLT’s medlemmer. Vi har en god pensjonsordning og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen er definert som en særlig selvstendig stilling. Lønn etter avtale.

Henvendelser om stillingen rettes til forbundsleder Ulf Madsen, mobil 982 51 081 e-post: ulf.madsen@flt.no

Kortfattet søknad med CV (ikke attester og karakterutskrifter) sendes postkasse@flt.no innen 5. januar 2018.

Om FLT: Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund for ledere, ingeniører og teknikere. FLT er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).