Nyheter > LANDSMØTE: FLT og IE skal forhandle
SKAL FORHANDLE: Fra venstre forbundsleder i FLT, Ulf Madsen og forbundsleder i IE, Frode Alfheim. Foto: Tor Bergli

Historisk øyeblikk

– Vi har fått et klart mandat til å fortsette jobben med å skape et nytt LO-forbund, sier forbundsleder Ulf Madsen.

FLT’s landsmøte vedtok søndag 20. november med 146 mot 26 stemmer at man skal forhandle om å starte et nytt LO-tilknyttet forbund sammen med Industri Energi (IE).

– Norsk arbeidsliv trenger en høyere organisasjonsgrad og en sterkere politisk slagside for fremtidens industri. Jeg mener at sammen kan vi få til begge deler, kommenterte forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Tariffavtalene vil bestå

Forbundsleder Madsen var tydelig på at FLT’s avtaleverk og bredde i antallet bransjer må ivaretas.

– Vi har ingen å miste på veien. FLT er medlemmene og avtalene. Og avtalene må bestå, det er dette mandatet vi søker. 

Industri Energis ledelse var gjester under landsmøtet.

Vedtaket:
«Med bakgrunn i dokumenter og utredninger høsten 2020 og frem til i dag, ber forbundsstyret omtilslutning til å gå videre med prosessen med Industri Energi mot en eventuell fremtidig sammenslåing.»

FLT’s landsmøte går fra 19-22. november i Oslo Kogressenter.

Se landsmøtet direkte her: