Nyheter > LANDSMØTE: Ny politisk ledelse valgt

Valgkomiteen mener det er viktig med kontinuitet i prosessen mot en mulig dannelse av et nytt forbund. Derfor velges to forbundsledere, i tillegg til nestledere. Ulf Madsen ønsker imidlertid ikke å sitte hele perioden og det er meningen at påtroppende forbundsleder tiltrer ved et eventuelt ekstraordinært landsmøte. Se hvem som er valgt inn i politisk ledelse, forbundsstyret, LO-representantskap og kontrollkomiteen her. Les også mer på Frifagbevegelse

NY POLITISK LEDELSE. Foto: Tor Berglie

Dette er den nye forbundsledelsen:

Forbundsleder: Ulf Madsen
Påtroppende forbundsleder: Merete Jonas
Første nestleder: Henning Skau
Andre nestleder: Ståle Johannesen

Forbundsstyre, kontrollkomite og LO- representantskap

Forbundsstyret blir følgende:

Forbundsstyret Lars Christian Nilsen
Forbundsstyret Heidi Apeland
Forbundsstyret Helge Stølen Reiestad
Forbundsstyret Rune Heggem
Forbundsstyret Alf Edvard Masternes
Forbundsstyret Edith Bjerkan
Forbundsstyret Kent Roger Buajordet
1. vara Forbundsstyret  Kent Dahlin
2. vara Forbundsstyret  Børge Solem
3. vara Forbundsstyret  Lene Sivertsen
4. vara Forbundsstyret  Heidi L. Faanes
5. vara Forbundsstyret  Benedicte Gjellestad

Kontrollkomiteen blir følgende:

Kontrollkomiteen – leder Odd Mario Andersen
Kontrollkomiteen Petter Halvorsen
Kontrollkomiteen Evelyn Mensi
Vara Kontrollkomiteen  Christine Marie Bendiksen
Vara Kontrollkomiteen  Terje Asprusten
Vara Kontrollkomiteen  Preben Waage

LOs representantskap blir følgende:

Representant til LOs representantskap 1. nestleder
Representant til LOs representantskap Bente Seljebakken Klausen
Representant til LOs representantskap Siri Hoverud
Vara LOs representantskap 2. Nestleder
Vara LOs representantskap Terje Gundersen
Vara LOs representantskap  Per Arne Monsen