Nyheter > Kritisk til salg av Rolls-Royce Marine

Foto: Istock

I et intervju i Vikebladet Vestposten forteller Per Halvard Garnes om «et selskap preget av fryktkultur, usikkerhet og lite kontakt mellom øverste ledelse og grasrota».Garnes har lang erfaring som tillitsvalgt, men er nå pensjonist. Han velger å la seg intervjue om situasjonen i Rolls-Royce Marine for å få «ting frem», og legger til at han ikke lenger har «noe å tape som pensjonist».

Mye uro og frykt

Garnes forteller om en bedrift som gradvis ble ødelagt av utenlandske eiere. I 2010 ble hans arbeidsplass Odim kjøpt opp av Rolls- Royce, tre år etter begynte ryktene om nedleggelse. – Selskapet gikk i dialog med NAV og bedriftshelsetjeneste om oppsigelser i Hjørungavåg. Først flere måneder etterpå fikk vi tillitsvalgte informasjon om disse planene. HR-avdelinga var med på møtet over telefon. Hele opplegget var et klart brudd på arbeidsmiljøloven, forteller Garnes til avisa. Han beskriver videre en fryktkultur internt i bedriften med hyppige utskiftninger i ledelsen. I alt 1.600 ansatte kan miste jobben dersom marinedivisjonen selges, men et salg til utenlandske eiere kan også få konsekvenser for andre arbeidsplasser i regionen. Det skaper uro både i bedriften og regionalt. Garnes tenker særlig på konsekvensene for yngre ansatte og familier der begge jobber i Rolls-Royce Marine.

Håper på norske eiere

I følge avisa har det blitt spekulert i potensielle kjøpere av marinedivisjonen. Noen av disse er: Wärtsila, tyske Siemens, amerikanske General Electric, kinesiske og japanske industrikonsern, svensk-sveitsiske ABB og norske Kongsberg. – Det er mange som har håp om et norsk selskap på eiersiden, sier Garnes i intervjuet. FLT har sendt brev til næringsministeren som understreker viktigheten av arbeidsplassene. Les mer om det her.  Les hele saken (betalingsmur) Fakta 1600 arbeidsplasser står i fare på Rolls-Royce Marine, dersom marinedivisjonen selges til utlandet. I 2010 kjøpte Rolls-Royce Marine opp Odim i Hjørungavåg. FLT organiserer ansatte i Rolls- Royce Marine.