Nyheter > Krever videre styrking av fylkesveiene

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la fredag frem Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036.

I dag taper næringslivet konkurranser grunnet dårlige veier. Mye av industrien har dårlige veier frem til hovedveinettet, og oppgradering fylkesveiene er nøkkelen for bedring. LO-forbundet IE&FLT er derfor glad for forslaget til økt satsning på sistnevnte i Nasjonal transportplan.

– Dette har vi arbeidet for lenge, og det er et viktig gjennomslag, sier 1. nestleder i IE&FLT, Merete Jonas.

Regjeringen foreslår 16 milliarder ekstra til drift og vedlikehold av fylkesveiene, som lider av et enormt etterslep på oppgraderinger.

– Problemet er at når man først er kommet så langt bakpå, er det tungt å ta igjen det tapte, hevder Jonas.

IE&FLT mener derfor at det må bli satt av betydelig større midler til nettopp fylkesveiene.

Opprettholder Nye Veier

Merete Jonas


IE &FLT er skuffet over at regjeringen ikke legger Nye Veier AS inn under Statens vegvesen.

Statsråd Jon-Ivar Nygård hevder at satsningen har fungert bra. – Det er ikke en helt riktig beskrivelse. Statens vegvesen har ikke samme betingelser som Nye Veier AS, sier Merete Jonas, 1. nestleder i IE&FLT. Nestlederen hevder at å sammenligne Nye Veier og Statens vegvesen er som å sidestille epler og pærer.

Forskjellen mellom Nye Veier og Statens vegvesen er blant annet at Statens vegvesen får årlig bevilgning – det er bindinger for hver kroner.

Nye Veier har rammebevilgninger hvert år hvor de selv kan bestemme hvilken rekkefølge de har prosjektene i etter en kost/nyttevurdering.

Fellesforbundet, Fagforbundet, IE&FLT og NAF har kjempet for at Nye Veier skal implementeres i Statens vegvesen, for å sikre optimal kostnadseffektivitet i veisektoren.

FOT-rutene

Mange av IE&FLT sine medlemmer er avhengig av flytransport til og fra arbeidet. Næringslivet er også avhengig av denne formen for transport. IE&FLT vil berømme regjeringen for en omfattende satsing på FOT-rutene ved maksprisen på billettene halveres, at kapasiteten økes og at det kommer nye ruter.