Nyheter > Krever økning i kjøpekraften

Tekst: Atle Espen Helgesen

Må over prisstigningen

Frode Alfheim vil ikke peke på hvor stor lønnsøkning han forventer, men han er tydelig på at årets hovedoppgjør må over konsumprisindeksen, sånn at folk reelt sett får et høyere lønnsoppgjør enn prisstigningen.

-Eksportinntektene er historisk høye og industrien har gode tider. Det er helt klart økonomisk bærekraft i industrien for et godt oppgjør i år, sier han og understreker at IE&FLT er det største eksportforbundet i LO og at medlemmene står for hele 80 prosent av landets eksport.

Alfheim understreker at den ferske rapporten fra Holden-utvalget viser at lokale forhandlinger er viktig.

– Holden-utvalget gir oss et godt utgangspunkt for å kreve at det skal være reelle, lokale forhandlinger i bedriftene. Ved forrige hovedoppgjør var vi i streik innenfor elektrokjemisk industri for nettopp det, og vi har avtalt å jobbe videre med å få på plass reell lokal forhandlingsrett i industrien i år. Vi er klar for å ta en kamp for å sikre alle som er på minstelønnsavtaler, sier han.

Lønn er viktigst

På tirsdagens representantskapsmøte i LO ble rammene lagt for årets hovedoppgjør. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at LOs medlemmer skal ha sin del av verdiskapningen.

– Eierne har i flere år stukket av med mer av verdiskapningen, mens mindre har blitt igjen i lønningsposen til de ansatte. Det blir viktig å sikre at alle tar del i verdiskapningen, og at eierne ikke stikker av med gevinsten, sier Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Atle Espen Helgesen

Hun understreker at selv om det er et hovedoppgjør i år, vil kravet om økt lønn dominere oppgjøret.

-Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer i år, sier hun.

LOs representantskap vedtok at det skal være et forbundsvist oppgjør. Hovedkravet er økt kjøpekraft hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres. Samtidig mener LO det er behov for en bred etter- og videreutdanningsreform.

IE&FLT aktive på talerstolen

Flere representanter fra IE&FLT var aktive på talerstolen under LOs representantskapsmøte. Henning Skau fra forbundsledelsen presenterte det nye, sammenslåtte forbundet med 80.000 medlemmer og tok til orde for at det trengs en satsing på høyere yrkesfaglig utdanning.

John Øyvind Selmer fra Herøya Arbeiderforening påpekte at arbeidsgiverne ikke tar oss på alvor før vi truer med å stenge ned aluminiumsverkene. -Jeg er ikke så sikker på at arbeidsgiverne tar partssamarbeidet på alvor i like stor grad som vi gjør, sa han og understrekte at det må være reelle lokale forhandlinger i bedriftene.

Runa Busch fra møbelbedriften Fora Form sa at lavlønnstillegget ikke er rettferdig. -Det er ikke alle som burde være omfattet av tillegget som får det, på grunn av store forskjeller mellom bedriftene i samme bransje. Det bør rettes opp, sa hun.

IE&FLT-representant Kjell Vestly fortalte om streiken i SLB UK på LOs representantskapsmøte. Foto: Atle Espen Helgesen

Sosial dumping foregår på sokkelen

Kjell Vestly fra Oceaneering sa at det foregår sosial dumping på sokkelen og at oljeserviceselskapet SLB UK utfordrer den norske modellen.

– Vi er i streik i SLB UK fordi selskapet nekter sine ansatte tariffavtale. Det er mange som bør skjemmes av dette, ikke minst ConocoPhillips som kjøper inn tjenester fra et slikt selskap. Vi vant en historisk seier i Arbeidsretten som gir oss rett til å gå til sympatistreik. Men fortsatt gjenstår det at våre krav innfris, sa Vestly.

I sin oppsummering av representantskapsmøtet pekte LO-leder Peggy Hessen Følsvik til nettopp Kjell Vestly sitt innlegg. Hun ba alle i salen reise seg og vise sin støtte til de streikende i SLB UK.

Representantene på LOs representantskapsmøte ga stående applaus og full støtte til de streikende i SLB UK. Foto: Atle Espen Helgesen