Nyheter > KORONAVIRUS: FLT avlyser alle arrangementer

Anbefaler at avdelingene avlyser

Etter en helhetlig vurdering med utgangspunkt i råd fra helsemyndighetene, har forbundet sentralt besluttet å avlyse alle kurs og konferanser frem til sommeren. Dette gjelder også årsmøter i regionene og tariffråd. Vi oppfordrer også alle avdelingene til å utsette eller avlyse sine konferanser. Og bemerker at dette er en beslutning de selv tar. Det er også innført jobbreiseforbud for FLTs ansatte, noe som betyr at FLT ikke vil stille med veiledere til kurs.

Arbeidslivssaker og tariff

For arbeidslivsrelaterte saker hvor medlemmer er involvert, vil FLT forsøke å bruke nettbaserte løsninger. Forberedelser mot tariffoppgjøret for 2020 og gjennomføringen av dette går ellers som normalt. FLT har satt ned en beredskapsgruppe på forbundskontoret som vil ha faste møter for å vurdere nye tiltak. Følg oss på nettsiden og FLTs App for siste nytt.