Nyheter > Konferanse om dysleksivennlig arbeidsplass

Alt startet på Glencore Nikkelverk, der industriarbeider Roald Sandal i mange år skjulte at han ikke kunne skrive. I 2018 fikk han nok av kravene som han ikke var i stand til å innfri. Dette utløste “Hanne-prosjektet”, oppkalt etter Roalds datter, som ledet til en viktig prosess for å fremme mer åpenhet blant alle ansatte på bedriften som slet med ulike former for lese- og skrivevansker.

Det var også begynnelsen på et nasjonalt pilotprosjekt der åtte bedrifter har deltatt. Funnene fra dette pilotprosjektet vil bli presentert på konferansen.

Roald Sandal på jobb på Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Foto: Egil Brandsøy.

– Hanne-prosjektet startet for mange år siden på Nikkelverket, som har utviklet seg til å bli en nasjonal pilot. Vi hadde ikke nok fakta på dette området på det tidspunktet, men nå har vi kjørt en nasjonal pilot med åtte bedrifter og gjort oss mange viktige erfaringer, sier AU-medlem Cay Nordhaug i IE&FLT.

AU-medlem Cay Nordhaug. Foto: Egil Brandsøy.

Samtidig som piloten med åtte bedrifter har jobbet med dette er det en rekke andre bedrifter i forskjellige industrier som har startet på eget initiativ også, han nevner Conocophillips, KCA deutag. Hydro, Eramet og mange flere.

– Nå er målet å utvide dette prosjektet for bredere tilgjengelighet, slik at alle kan implementere lignende tiltak lokalt. Det er kjempespennende, legger Nordhaug til.

 Viktig for fremtiden til norsk arbeidsliv

Nordhaug oppfordrer alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud til å delta på konferansen. Han presiserer at arrangementet finner sted på Oslo Event Hub den 13. mars fra 10.00 til 16.00. Deltakelse koster 1850 kroner, og lunsj er inkludert i prisen.

– Det er viktig at alle som har anledning, deltar. Konferansen vil være verdifull for ansatte og ledere i alle bedrifter som ønsker å lære mer om konseptet dysleksivennlig arbeidsplass. Jeg er overbevist om at folk vil synes at resultatene fra pilotprosjektet er tankevekkende og at samtalene vil være interessante for fremtiden til norsk arbeidsliv, sier han.

Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA) er et samarbeid mellom IE&FLT, Norsk Industri, Dysleksi Norge og IA bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Bildet er tatt fra pressekonferansen da pilotprosjektet ble lansert i 2022. Foto: Egil Brandsøy.

Program og påmelding

Konferansen er åpen for alle. Trykk her for å se programmet og melde deg på.

Link til Facebook-arrangement.