Nyheter > ONF og FLT: – Kompetansenivået må måles ut fra behovet der ute
Fagskolekandidater kan bli skrotet av et arbeidsliv som høyst trenger dem men som ikke får et riktig bilde av kompetansen deres. Dagens kvalifikasjonsrammeverk er ikke tilrettelagt for at fagskolekandidatens reelle læringsutbytte blir gjengitt på papiret – der vises snarere utdanningens navn og lengde. Det er i beste fall misvisende: I verste fall er det et problem for bedriftene som i dag har et stort behov for kompetanse på nivåer 6 og opp (nivå 6 assosieres typisk med en bachelor).

Teknologi-bransjen har høyest behov

Særlig gjelder det i teknologi-bransjen: Ser man på kompetansen som faktisk er etterspurt der, skulle fagskolekandidatene blitt med i søknadsbunken med alle høyskole- og universitetskandidatene på nivå 6. Men de må nøye seg med å ligge på nivået under. Det byr på vansker når de skal kommunisere kompetansen sin til mulige arbeidsgivere. Les også: