Nyheter > Kompensasjonsordning for VTA-bedrifter nødvendig

FORNØYD: Forbundsleder Ulf Madsen. Foto: Frode Ersfjord

Vedtak fra Stortinget

Stortinget vedtok den 7.april en stor pakke med kontantstøtte til bedrifter som har mistet mye av sine inntekter. Men attføringsbedrifter og store deler av frivillig sektor var ikke med i det opprinnelige forslaget fra Regjeringen. Stortinget ba derfor Regjeringen om å lage en kompensasjonsordning også for disse virksomhetene. – Bedrifter som driver Varig tilrettelagt arbeid (VTA) har også tapt mye av sine produksjonsinntekter i denne vanskelige tiden. Derfor er det bra at sårbare, men viktige arbeidstakere som for eksempel utviklingshemmede har en arbeidsplass å komme tilbake til, sier en fornøyd forbundsleder Ulf Madsen i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Stortinget vedtok følgende: Stortinget ber regjeringen se på en ordning for de virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke erverv til formål og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med økonomisk kompensasjon, som f.eks bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift ivaretas. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan private og ideelle aktører som yter velferdstjenester kan kompenseres for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet.

Regjeringsparti med på laget

Stortingsrepresentant Tore Storehaug som er finanspolitisk talsmann for Krf uttalte følgende til Krf’s nettside: – Attføringsbedrifter og ideelle organisasjoner med store inntektstap faller utenfor kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt. Jeg er glad for at nå er bred enighet på Stortinget om at regjeringen raskt må komme tilbake med en ordning for disse, sier Tore Storehaug, finanspolitisk talsmann i KrF. – Jeg merker meg at Storehaug som representerer et regjeringsparti, også slår fast at regjeringen raskt skal komme tilbake til en ordning for blant annet attføringsbedriftene. FLT har sammen med Fellesforbundet og arbeidsgiverorganisasjonene ASVL og Arbeid & Inkludering I NHO jobbet hardt for å få dette til, og jeg er tilfreds med at vi er bønnhørt av Stortinget, slår forbundslederen i FLT fast like før påsken setter inn.