Nyheter > Kartellkonferansen: Utfordret Jonas Gahr Støre om fagskolen

FAGSKOLEN, FAGSKOLEN, FAGSKOLEN: Første nestleder i FLT, Aud Marit Sollid taler om en av FLTs hjertesaker. Foto: Kai Hovden/LO Media

Det praksisnære er etterspurt

– I 2019 kan vi ikke lenger snakke om utdannelse som noe man gjør én gang i livet, sa Aud Marit Sollid under den fagpolitiske debatten til den årlige kartellkonferansen. Sollid, som er først nestleder i FLT, talte om livslang læring og behovet for 100 000 fagskoleplasser innen ti år. Et FLT-krav som har støtte fra LO. – Kombinasjonen av det praksisnære med det teknologiske har gjort at næringslivet, så vel som Staten, skriker etter fagskoleutdannede. De får oppgavene gjort, de bringer inn ny teknologi, ny forståelse – og de går rett ut i jobb etter endt studietid, argumenterte nestlederen fra talerstolen.

Enighet fra Støre

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett foreslått 1000 nye fagskoleplasser i 2020. – Vi trenger en kompetansereform som er partsdrevet og muligheten til etter- og videreutdanning gjennom hele arbeidslivet. Jeg er helt enig med Aud Marit og FLT i at vi trenger flere fagskoleplasser, avsluttet Støre.

Se innlegget her:

https://www.facebook.com/LedelseOgTeknikk/videos/2635466356520536/