Nyheter > Kai Hovden ansatt som ny redaktør for Ledelse og Teknikk

Kai Hovden, nåværende fagredaktør i Posthornet. Foto: Anders Hauge-Eltvik, LO Media

Tekst: Tore Ryssdalsnes, LO Media Ledelse og Teknikk skal overflyttes fra FLT til å bli produsert av LO Media. Dette skjer samtidig med at den mangeårige redaktøren for bladet blir pensjonist i august. LO Media produserer fagbladet til 13 LO-forbund, og Ledelse og Teknikk blir nå produsert i et stort mediemiljø, og innholdet fra bladet kan nå også bli publisert på LO-bladenes felles nettsted, frifagbevbegelse.no. Ansettelsen av ny redaktør er gjort av LO Media i tett samarbeid med FLT. Det var inne seks kandidater til intervju, og etter en grundig prosess ble jobben tilbudt Kai Hovden. Kai er allerede ansatt i LO Media, der han de siste par årene har vært fagredaktør for Norges eldste fagblad, Posthornet – medlemsbladet til LO-forbundet Postkom. Kai er utdannet portrettfotograf, og har jobbet som journalist og fotograf siden 2004. Han har blant annet bakgrunn fra Moss Dagblad, Moss Bymagasin, tidsskriftet Nøkkelen (utgitt av Folkeakdemienes landsforbund) og i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Før han begynte i Posthornet var Kai journalist og konstituert redaktør for Fysioterapeuten. Kai begynner i Ledelse og Teknikk over sommeren. Endelig dato fastsettes seinere.